نیش زنبور عسل

نیش زنبور عسل

دانستنی هایی درباره زهر و نیش زنبور عسل در میان بسیاری از انواع حشرات، فقط تعداد خیلی محدودی از آنها توانایی دفاع از خود را توسط نیش و تزریق زهر دارند. تمام حشراتی که قادر به نیش زدن هستند جزو راسته ...

ادامه مطلب