برداشت عسل وحشی در زمین

برداشت عسل وحشی در زمین

  برداشت عسل وحشی در زمین برداشت عسل وحشی در زمین را مشاهده می کنید که چطور زنبور ها در دل زمین کندو درست کرده و ساکن شدند. فرد روستایی اول کندو را شناسایی و سپس با چاقو شروع به استخراج عسل م...

ادامه مطلب

برداشت عسل از کندو

برداشت عسل از کندو

  برداشت عسل از کندو برداشت عسل از کندو را مشاهده می کنید که زنبوردار در اول با استفاده دودی زنبور ها را بی حس کرده و سپس اقدام به برداشتن شانه های عسل از کندو می کند.   منبع: Youtube...

ادامه مطلب

جمع آوری زنبور عسل از آشپزخانه

جمع آوری زنبور عسل از آشپزخانه

  جمع آوری زنبور عسل از آشپزخانه در این فیلم جمع آوری زنبور عسل از آشپزخانه را مشاهده می کنید که فرد متخصص چگونه این کار را انجام می دهد. ما قبلا یک فیلم مشابه این فیلم را آپلود کرده ایم که ح...

ادامه مطلب

درنان با موم

روش های پیشگیری و درمان با موم زنبور عسل

روش های درمان با موم در این مقاله انواع روش درمان با موم را مطالعه می کنید. موم ماده ای است که دستگاه گوارش انسان و سایر جانداران قادر به تجزیه مولکولهای آن نبوده و به صورت اولیه از بدن دفع می گردد....

ادامه مطلب

تصفیه موم زنبور عسل

تصفیه موم زنبور عسل

  تصفیه موم زنبور عسل در این فیلم تصفیه موم زنبور عسل مشاهده می کنید که عسل خام یا تصفیه نشده را همراه با موم زنبور عسل چندین بار تصفیه می کنند که در هر مرحله مشاهده می کنید که چقدر آشغال در ...

ادامه مطلب

خط استخراج قاب عسل

خط استخراج قاب عسل

  خط استخراج 120 قاب عسل در این فیلم خط استخراج قاب عسل را مشاهده می کنید که می تواند 120 قاب عسل را در خود جای دهد. همانطور که مشاهده می کنید این دستگاه توسط یک اپراتور کنترل می شود و به نیر...

ادامه مطلب

برداشت عسل

برداشت عسل از کندو تا سطل

  برداشت عسل از کندو تا سطل در این فیلم تمام مراحل برداشت عسل از تراشیدن پولک تا جمع آوری و ذخبره آن در سطل را مشاهده می کنید که توسط این زنبوردار کهنه‌کار انجام می‌شود.   Youtube

ادامه مطلب

کندو در دیوار گاراژ

کندو در دیوار گاراژ

  جمع آوری زنبور عسل از داخل دیوار گاراژ در این فیلم پیدا کردن یک کندو عسل در دیوار گاراژ یک حانه می باشد که توسط یک فرد متخصص شناسایی می شود سپس اقدام به تخریب دیوار و برداشت عسل توسط دستگاه...

ادامه مطلب

برداشت چندین کندو

برداشت چندین کندو از بالای درختان

  برداشت چندین کندو از بالای درختان در این فیلم مشاهده می کنید که د. نفر مشغول برداشت چندین کندو از بالای درختان هستن و اینکه می بینید به چه روشی مشغول برداشت هستند.   Youtube    

ادامه مطلب