زنبورداری خرداد ماه یکی از ماه های حساس برای زنبوردار است چرا که با کنترل نکردن مناسب زنبور ها در این ماه ممکن است جمعیتشان زیاد و محصول عسل کمتری را دریافت کند.

زنبورداری خرداد ماه زمان دادن بچه های طبیعی در مناطق نسبتا سرد کشور ماست و هنوز عطش جمعیت ها برای تولید مثل و بچه دادنشان کاملا رفع نشده است. در نقاط گرم و حتی معتدل برحسب اتفاق ممکن است در این ماه بچه بدهند مگرآنکه جمعیت ها فروردین و اردیبهشت پر باران و یا سردی را گذرانده و تا کنون به دلیل سرمای غیر طبیعی هوا و یا باران های طویل المدت موفق به بچه دادن نشده باشند. در این حال اگر زنبوردار به کمکشان نرسیده و از آنها بچه های مصنوعی نگیرد به محض مساعد شدن هوا جمعیت منفجر می شود و در مدت کوتاهی آنقدر بچه می دهند که زنبوردار را خسته می کنند. سالهائی که با فروردین ماه سرد و پر باران شروع شده باشد معمولا سال های پر بچه و نسبتا کم عسلند. هرگاه اردیبهشت ماه هم سرما ادامه داشته باشد باز تعداد بچه ها بیشتر و مقدار عسل کمتر خواهد بود . کمبود عسل را با چند مهاجرت برنامه ریزی شده تا اندازه ای می توان جبران کرد . ازدیاد جمعیت ها به تعداد محدود برای جبران و جانشین کردن جمعیت های تلف شده در جریان پاییز و زمستان گذشته لازم است. تنها از ازیاد بی رویه و برنامه ریزی نشده باید جلوگیری کرد تا سطح محصول عسل سالیانه زنبورستان در زنبورداری خردادماه  پایین نیاید.

زنبورداری که در جریان سال جمعیت هایش را خوب و طبق اصول نگهداری کرده به طوری که در اوایل فروردین قوی شده باشند باید بتواند در این زنبورداری فروردین ماه محصول عسل اصلی سالیانه اش را برداشت نماید. در صورت مهاجرت دادن متعدد کندوها چند با دیگرهم می تواند از کندوهایش عسل بگیرد . اما معمولا بیشترین مقدار محصول مربوط به زنبورداری خرداد ماه و یا حداکثر اوایل تیر ماه می باشد.

در زنبورداری خرداد ماه چه موقع عسل را برداشت کنیم؟

برداشت عسل با دست غیر بهداشتی بوده و امروزه در کشور ما کمتر از قبل رایج است. با اینکه هیچ میکروب و یا ویروسی نمی تواند داخل عسل زندگی کند ولی باز لازم است بهداشت و پاکیزگی عسل رعایت شود . استفاده از اکستراکتور برقی در نقاطی که هنوز برق ندارد بهره برداری از اکستراکتور دستی ، کارعسل گیری را بسیار آسان و ساده می کند.

زنبورداری خرداد ماه
برداشت عسل نارس در اثر تخمیر پس از مدت کوتاهی باعث ترشیده شدنش می گردد باید از آن خودداری کرد. برای تشخیص کافی است قاب عسل را کج گرفته به آن ضربه ای وارد کرد هرگاه چند قطره از آن به خارج ریخت عسل نارس است و باید به کندو برگردد تا زنبورها رویش کار کرده آن را برسانند. باز بودن سرسلول های عسل در شان به هیچ وجه معرف نارس بودن عسل نیست.فروش عسل در قاب و یا با شان صحیح نیست چون بهای موم چند برابر بهای عسل است و زنبور دار در این معامله ضرر می کند. خریدار هم عسل را خورده و مومش را دور می ریزد. در صورتی که در کشورمان به موم سخت نیاز داریم و سالیانه مقداری از خارج وارد می کنیم.

بررسی ملکه در زنبورداری خرداد ماه

در زنبورداری خرداد ماه بهتر از هر زمان دیگر می توان قدرت تخمگذاری ملکه را بررسی کرد. چون ملکه در همین ماه به حداکثر تخمگذاری سالیانه اش می رسد. آنچه از لحاظ تعداد زنبورها، تعداد لاروهای سرباز به ویژه لاروهای سربسته و مقدار عسل در کندو دیده می شود بیشترین حدی است که ملکه قدرت انجام آن را داشته و از تیر ماه به تدریج زمان کم شدن آنها فرا می رسد. در صورتی که متوجه شدید ملکه ضعیف است باید بفوریت وی را از کندو برداشته و با ملکه ای جوان و جفتگیری کرده و پر قدرت جانشین کرد. زنبورها در اوایل بهار ملکه را آسان تر قبول می کنند ولی در خرداد ماه هم معمولا از قبولشان سر پیچی نمی نمایند و تلفات ملکه هائی که در این ماه به جمعیت داده می شوند هنوز نسبتا کم است. یک هفته پس از تعویض و قبول شدن ملکه در جمعیت سه الی چهار قاب پر از لاروهای سرپوشیده ولی بدون زنبورهایش از کندوهای قوی دیگر برداشته در این کندو و وسط جمعیتش آویزان می نمایند. این باعث تقویت خیلی سریع جمعیت در زنبورداری خرداد ماه می گردد. در صورتی مشاهده جمعیت ضعیف می توانید داخل کندو و وسط جمعیت در چند روز هر بار باید یک الی ۲ قاب با لاروهای سرپوشیده و همیشه بدون زنبورهایش آویزان کرد این قاب ها از جمعیت های خیلی قوی برداشته می‌ شوند.نیاز نیست که همه قاب ها از یک جمعیت برداشته شوند. برعکس توصیه می شود که از هر جمعیت تنها یک قاب به کندوی ضعیف انتقال داد تا خود جمعیت قوی قاب دهنده هم ضعیف نشود. این تنها راه تقویت سریع و فوری جمعیت ها است. تقویت جمعیت ضعیف تنها زمانی به نتیجه می رسد که ملکه اش سالم و فعال بوده و ضعف جمعیتش بدلیل عوامل خارجی باشد. هرگاه ضعف جمعیت بدلیل پیری و یا نقص ملکه و یا بی ملکه بودنش باشد آویزان کردن شان ها با لاروهای سرپوشیده در داخل کندو کمکی به جمعیت نمی کند. ابتدا باید ملکه اش را عوض کرد و به وی ملکه جفتگیری کرده داد.

چکیده کارهای در زنبورداری خرداد ماه :

  • اگر جمعیتی علائم بچه دادن داشت، از آن فورا یک بچه مصنوعی بگیرید.
  • ازدیاد جمعیت به تعداد محدود مجاز و لازم است تا جمعیت هائی که در زمستان گذشته تلف شده اند جانشین گردند.
  • در اواسط الی اواخر زنبورداری خرداد ماه جمعیت معمولا بیشترین مقدار محصول عسل سالیانه اش را می دهد.
  • عسل های نارس ترش می شوند از برداشت آنها خودداری کنید.
  • برداشت عسل با دست غیر بهداشتی است. برای برداشت محصول عسل بهتر است از اکستراکتور استفاده شود.
  • چون بهای موم چند برابر عسل است و ما در ایران گرفتار کمبود موم هستیم باید از فروش عسل با موم به هر طریق و دلیلی احتراز کرد
  • در زنبورداری خرداد ماه ملکه معمولا حداکثر تخمگذاری سالیانه اش را انجام می دهد و جمعیت قوی تر از سایر ماه های سال است.
  • تعویض ملکه هنوز هم امکان پذیر است ولی البته نه به خوبی و راحتی فروردین ماه چون معمولا تلفات زیادتری دارد.
  • جمعیت های ضعیف را با گذاشتن قاب هائی از کندوهای دیگر که لاروهای سربسته دارند ولی بدون زنبورهائی که رویشان نشسته اند تقویت کنید.

منبع:

 garatapa.ir قره تپه

Hobby Farms

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *