کاروتن نوعی ترکیب آلی آلکنی است که رنگدانه‌ای نارنجی بوده و عامل رنگ نارنجی هویج و منبع ارزشمندی برای ویتامین آ می‌باشد. این ترکیب ۱۱ پیوند دوگانه کربن-کربن در ساختار خود دارد. کاروتن از خانواده ترپن‌ها است که در سال ۱۸۸۱ توسط واخن رودر کشف شد. این ماده، دیمر (dimer) ویتامین آ می‌باشد و برای فتوسنتز اهمیت دارد. در طبیعت عمدتاً در فرم‌های آلفاکاروتن و بتاکاروتن یافت می‌شود ولی فرم‌های دیگر آن نیز پیدا می‌شوند.