کلرفنیرامین یا کلرفنامین در رده درمانی آنتی هیستامین ها قرار دارد و اشکال دارویی آن قرص ، شربت و آمپول می باشد.
کلرفنیرامین دارویی است که در پزشکی و دامپزشکی کاربرد دارد و یکی از رایج ترین داروهای ضد حساسیت است . بیشترین کاربرد کلرفنیرامین در بیماری موسوم به رینیت ( التهاب مزمن بینی یا التهاب غشاهای مخاطی بینی ) سرماخوردگی ، آلرژی و کهیر است. این دارو در ترکیب بسیاری از داروهای رایج سرماخوردگی مانند قرص سرماخوردگی بزرگسالان وجود دارد.