هنگامی که سطح آنتی اکسیدان های بدن به دلایل مختلفی همچون تغذیه نامناسب و ورود مواد سمی مختلف به بدن پایین می آید سیستم ایمنی بار زیادی را تحمل می کند و روند پیری سریع تر می شود. برای این که بدانید بهترین راه محافظت از بدن شما در برابر اثرات مخرب رادیکال های آزاد چیست باید بدانید که نظریه های متفاوتی وجود دارد و عوامل مختلفی از جمله سبک زندگی، عادات غذایی که دنبال می کنید و میزان فعالیت بدنی شما در نقش رادیکال های آزاد بر بدن شما موثر است.