گلوکز همان شکر ساده است که در چرخه بدن انسانها و حیوانات به حالت قند خون در جریان است . بدن ما غذا را تبدیل به انرژی می کند، اگرچه انرژی و کالری ها را از کربوهیدرات ها ، پروتئین ها و چربی ها دریافت می کنیم، منبع اصلی تامین انرژی مان از طریق کربوهیدرات ها است. غذاهای زیادی ترکیبی از کربوهیدرات، پروتئین و چربی دارند . بسته به اینکه چه مقدار از هر کدام درغذاهایمان وجود داشته باشد، سرعت تبدیل شدنشان به کربوهیدرات تغییر می کند .