پروستاگلاندین ها یکی از مهم‌ترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تاثیر بر روی گیرنده های مختلف سلولی تاثیرات متنوع زیادی در بدن دارند. پروستاگلاندین ها مولکول لیپیدی بیست کربنه بوده و ساختاری شبیه کلسترول دارند. پروستاگلاندین ها دارای انواع مختلفی مانند F2 , E2 آلفا ، PGI2 و غیره هستند.
پروستاگلاندینها یکی از مهم‌ترین واسطه‌های التهاب می‌باشند و مهار ساخت آنها توسط داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی ( مانند بروفن ) موجب کاهش التهاب می‌شود. این واسطه‌ها همچنین در انقباض رحمی در هنگام زایمان ، افزایش حرکات روده ، بهبود دفاع مخاطی معده و افزایش جریان خون کلیوی نیز نقش دارند که این نقش‌ها مبنای ساخت داروهای متعددی قرار گرفته است.