استروئید نوعی لیپید ( چربی ) است. استروئیدها به صورت کلی دارای چهار حلقه کربنی هستند که سه تا از آنها سیکلوهگزان و آخری سیکلوپنتان ( پنج کربنه ) است. تفاوت استروئیدها در اکسیداسیون حلقه‌ها و گروه‌هایی که به این حلقه‌ها وصل می‌شوند، است.
استروئیدها در بدن جانوران و گیاهان دیده می‌شوند. مهم‌ترین نوع استروئید در بدن انسان کلسترول نام دارد. علاوه بر این در بدن انسان ، استروئیدها به صورت هورمونهایی همچون استروژن ، تستسترون و کورتیزول دیده می‌شوند.