اصلاح نژاد زنبور عسل

اصلاح نژاد زنبور عسل

اصلاح نژاد زنبور عسل و ملکه و آزمایشهای زنبور عسل شیوع سریع جرب های Varroa در بین كلونی های زنبور عسل و آسیب های وارد شده از این انگل به صنعت زنبور عسل ، باعث شد تا در بین دانشمندان و محققین اصلاح نژ...

ادامه مطلب

برگه آزمایش عسل

برگه آزمایش عسل چیست ؟

برگه آزمایش عسل چیست ؟ ارائه برگه آزمایش عسل به همراه محصول ممکن است مربوط به همان عسل طبیعی نباشد و به خریداران عسل طبیعی و مصرف کنندگان عسل توصیه می کنیم      حداقل یکبار محصول خریداری شده را در آز...

ادامه مطلب