عسل در قرآن واحادیث

عسل در قرآن و احادیث

جایگاه عسل در احادیث معصومینپیامبران الهی آن چنان به عسل علاقه نشان می دادند که آن را به عنوان یکی از ارزاق طیبه ی الهی مورد استفاده قرار می دادند و هنوز هم بعضی عسل را نوشابه انبیا می نامند. توجه...

ادامه مطلب