زنبورداری

اطلاعاتی درباره صنعت زنبورداری

اطلاعاتی درباره صنعت زنبورداری ایران و جهان بیش از یک و نیم میلیون تن عسل از حدود 81 میلیون کلونی ( کندو ) در جهان به دست می‌آید. ایران یکی از 10 کشور فعال در زمینه زنبورداری، به لحاظ تعداد کلونی زنب...

ادامه مطلب