برداشت عسل وحشی در زمین

برداشت عسل وحشی در زمین

  برداشت عسل وحشی در زمین برداشت عسل وحشی در زمین را مشاهده می کنید که چطور زنبور ها در دل زمین کندو درست کرده و ساکن شدند. فرد روستایی اول کندو را شناسایی و سپس با چاقو شروع به استخراج عسل م...

ادامه مطلب

برداشت عسل وحشی

برداشت عسل وحشی از میان جنگل

  برداشت عسل وحشی از میان جنگل در این فیلم برداشت عسل وحشی در درون جنگل ها رو مشاهده می کنید که فردی با موتور خود به درون جنگل رفنه و عسلی را که کاملا طبیعی است و بدون دخالت انسان تولید شده ر...

ادامه مطلب