کندو بزرگ زنبور عسل

پنج کندو بزرگ زنبور عسل

 پنج تا از بزرگترین کندو های عسل یک کندو بزرگ زنبور عسل می تواند از 30/000 تا 50/000 زنبور عسل جمعیت داشته باشد. آنها گاهی می توانند از 100/000 زنبور عسل هم بیشتر بشوند! همه این کندو هایی ...

ادامه مطلب