تاریخچه زنبورداری در ایران

تاریخچه زنبورداری در ایران

تاریخچه زنبورداری در ایران را از نظر زمانی نمی توان به طور دقیق مشخص کرد. اما در این مقاله به نشانه هایی از تاریخچه زبنورداری در ایران می پردازیم. متاسفانه به دلیل ناتوانی بسیاری که در کشور ما درباره...

ادامه مطلب

تاریخچه زنبورداری در جهان

تاریخچه زنبورداری در جهان

تاریخچه زنبورداری در جهان را می توان به اولین نشانه به دست آمده از زنبور عسل نسبت داد، این نشانه، فسیلی است که از لای صمغ های منطقه بالتیک به دست آمده است. این فسیل حدود ۴۰ میلیون سال قدمت دارد. در ح...

ادامه مطلب