درمان تبخال با عسل

درمان تبخال با عسل خام

درمان تبخال با عسل خام درمان تبخال با عسل خام بسیار مؤثرتر از پماد آسیکلوویر است. اکثر پزشکان اغلب پماد آسیکلوویر یا سایر داروهای موضعی را برای درمان تبخال تجویز میکنند. این دارو سریع تر از هر درمان ...

ادامه مطلب