ملکه زنبور عسل

اطلاعاتی درباره ملکه زنبور عسل

نکاتی درباره ملکه زنبور عسل ملکه زنبور عسل را چقدر میشناسید؟ آیا حرف هایی که درباره طول عمر، تغذیه و حاکمیت زنبور ملکه در بین عموم گفته می شود، حقیقت دارد؟ برخی می‌گویند که ملکه زنبور عسل مهم‌ترین عض...

ادامه مطلب

زنبورداری اسفند ماه

زنبورداری اسفند ماه

کارهای زنبورداری اسفند ماهاین مقاله آخرین مقاله از سری مقاله های ماهانه رویال می‌باشد یعنی زنبورداری اسفند ماه. در اسفند ماه هم مهمترین وظیفه زنبور دار گرم نگهداشتن و گرم بسته بندی نمودن كندوها د...

ادامه مطلب