عسل و سیب

پاکسازی کولون ( روده بزرگ ) با عسل و سیب

عسل و سیب راهکاری بسیار عالی برای پاکسازی کولون ( روده بزرگ ) است. سیستم گوارشی انسان یک لوله طولانی است. کولون ( روده بزرگ ) آخرین ایستگاه سفر مواد غذایی در مجرای گوارشی است. به عنوان یک سیستم، کولو...

ادامه مطلب