پرورش ملکه زنبور عسل

پرورش ملکه زنبور عسل

  پرورش ملکه زنبور عسل در این فیلم اول توضیحاتی درباره نحوه و چگونگی پرورش ملکه زنبور عسل ارائه داده می شود و سپس بصورت عملی نشان داده می شود. به رنبورداران توصیه می کنم که حتما این فیلم را م...

ادامه مطلب

ملکه زنبور عسل

اطلاعاتی درباره ملکه زنبور عسل

نکاتی درباره ملکه زنبور عسل ملکه زنبور عسل را چقدر میشناسید؟ آیا حرف هایی که درباره طول عمر، تغذیه و حاکمیت زنبور ملکه در بین عموم گفته می شود، حقیقت دارد؟ برخی می‌گویند که ملکه زنبور عسل مهم‌ترین عض...

ادامه مطلب

پرورش ملکه زنبور عسل

پرورش ملکه زنبور عسل

تامین و تولید ملکه خوب مستلزم داشتن اطلاعات و تجربه کافی ازاصول پرورش ملکه زنبور عسل می‌باشد. داشتن کلنی‌های باکیفیت خوب یکی از رموزموفقیت زنبورداران است. کیفیت کلنی زنبور عسل اساسا به خصوصیات فیزیکی...

ادامه مطلب