پرورش ملکه زنبور عسل

پرورش ملکه زنبور عسل

  پرورش ملکه زنبور عسل در این فیلم اول توضیحاتی درباره نحوه و چگونگی پرورش ملکه زنبور عسل ارائه داده می شود و سپس بصورت عملی نشان داده می شود. به رنبورداران توصیه می کنم که حتما این فیلم را م...

ادامه مطلب