پولک تراشی

نمونه هایی از پولک تراشی

    پولک تراشی در این فیلم نمونه هایی از پولک تراشی رو مشاهده می کنید که با وسیله های مختلفی مثل پولک تراش و چاقو و .... انجام می شود. این فیلم می تواند آموزش خوبی برای یادگ...

ادامه مطلب